вторник, 14 февруари 2017 г.Усещам се мъртва.
Не успях да дочакам Годо.
Майната му на този живот.