петък, 5 май 2017 г.


Между
това, което мисля,
това, което искам да ти кажа,
това, което си мисля, че ти казвам,
това, което наистина ти казвам...
И
това, което искаш да чуеш,
това, което си мислиш, че чуваш,
това, което наистина чуваш,
това, което искаш да разбираш,
това, което наистина разбираш...


Стоят десетки варианти за възникване на недоразумения...

Но, все пак,
дай да пробваме...

Бернар Вербер